Welkom bij Souldance

Weinig is zeker, behalve dat alles continu in verandering is. Voor velen is het soms moeilijk om hiermee om te gaan. Souldance wil een plek creëren waar we met de veranderingen en chaos van het leven kunnen leren omgaan. Loslaten kan dan een kracht worden in plaats van een zwaar en lastig deel van het leven.

Ons logo toont hoe we van vanuit de chaos weer verbinding kunnen maken met onszelf, met onze kern en met de kern van het leven. Souldance wil mensen begeleiden, laten groeien, zichzelf laten vinden en zijn. Dit doen we door onze psyche, onze ziel (soul) in beweging te brengen (dance). Het sleutelwoord daarbij is verbinden en dit op verschillende vlakken; zowel fysiek, emotioneel, mentaal als energetisch. Daarbij hebben we altijd oog voor de context van de persoonlijke relaties, het werk, de hedendaagse maatschappij en de omgeving.

Souldance biedt in hoofdzaak langdurige professionele opleidingen aan. Maar u kunt er ook terecht voor persoonlijke groeitrajecten, ofwel met een vaste groep, ofwel via een individueel groeitraject op uw maat. Hiervoor kunt u een oriëntatieconsult aanvragen! Daarnaast biedt het open aanbod workshops aan, waar elk van u zijn gading kan in vinden. Tenslotte kan je in de groepspraktijk terecht voor coaching en therapie.

Verken de website en u kunt er datgene vinden waar u naar op zoek bent!

Het hele Souldance team

Waar we voor staan

Souldance staat voor een uniek centrum dat mensen in beweging brengt op fysiek, emotioneel, mentaal – psychisch, energetisch en relationeel vlak. Daartoe biedt het centrum professionele opleidingen, persoonlijke groeitrajecten, therapie en coaching, alsook een open aanbod workshops en cursussen aan. Het doel is meer verdieping, groei, beweging en verbinding te brengen in het leven en zo meer gecenterd door het leven te kunnen gaan. In Souldance staan verbindingen en relaties centraal en helpen we mensen de verbondenheid met zichzelf, met de anderen, met de wereld en met het grotere geheel te verdiepen en bekrachtigen.
De kracht van verbondenheid en centering die binnen Souldance gerealiseerd wordt, willen we circulair verder uitdragen. Onze bedoeling is om via de cursisten die hun verdieping uitdragen in hun gezin, vriendenkring en omgeving, alsook via de mensen die professioneel opgeleid worden deze wijsheid trans disciplinair te verspreiden in de gezondheidssector, in het onderwijs en in de bedrijvenwereld. Zo kan Souldance een begrip en autoriteit worden in West-Vlaanderen, België en daarbuiten op het vlak van persoonlijke groei en ontwikkeling.
Binnen Souldance hanteren we het principe dat er niet 1 waarheid of 1 oplossing is, maar dat elk individu, elke situatie of elk probleem kan bekeken worden vanuit verschillende standpunten. Elk standpunt geeft ons telkens meer inzicht. Zo wordt de persoon telkens bekeken vanuit 4 aspecten; fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. Souldance biedt in het kader van deze totaliteit, een mooi programma aan waar Oost en West, lichaam en geest, rust en beweging, professionaliteit en eigen bewustzijn, persoonlijke en relationele aspecten elkaar ontmoeten en versterken.
Souldance is een ervaringsgericht centrum, waarbij elke lesgever zijn/haar passie deelt vanuit een jarenlange ervaring en integratie in hun persoonlijk leven. Onze grootste kracht is de verbondenheid en samenwerking binnen het Souldance team. Binnen ons volledige programma wordt veel belang gehecht aan de toepassing wat de verworven wijsheid en inzichten in persoonlijke relaties, op het werk en in het dagelijks leven. Op die manier wordt niet alleen de brug tussen onszelf en de buitenwereld gemaakt, maar leveren we zo ook een belangrijke bijdrage aan de wereld.
Souldance richt zich op jong en oud, man en vrouw, ongeacht de persoonlijke levensgeschiedenis, de achtergrond of de huidige gezondheidstoestand (fysisch of psychisch). We verwelkomen iedereen die op zoek is naar zichzelf, een kwaliteitsvol leven, verbinding en verdieping op om het even welk vlak.

Onze kernwoorden

Verbinden
Verdiepen
Beweging
Groei

Het Souldance team

Graag stellen we u het vernieuwde Souldance team voor, een team van 4 gepassioneerde zielen die de kracht van samenwerking willen gebruiken om Souldance verder uit te bouwen als een plek waar verbinding, verdieping en groei centraal staan.

Kurt Pattyn
Kurt Pattyn+ 32 51 70 55 70
Over Kurt
Aanbod Kurt
Nele Vandezande
Nele Vandezande+ 32 51 70 55 70
Over Nele
Aanbod Nele
Kristel Geers
Kristel Geers+ 32 474 491 464
Over Kristel
Aanbod
Kristof Willems
Kristof Willems+ 32 474 491 462
Over Kristof

Souldance startte in 1998, een blik doorheen de tijd

Van een vrijblijvende samenwerking naar een groepspraktijk

Souldance is gegroeid uit een samenwerking tussen Nele Vandezande, Annemie Vanneste en Kurt Pattyn. Ze ontmoetten elkaar in 1996 en merkten algauw dat ze in hun werk op dezelfde golflengte zitten. De verschillende invalshoeken van deze professionele therapeuten zorgen voor een meer complementaire aanpak en professionele begeleiding van de cliënten. Wat begon als een aftastende samenwerking op ons individueel praktijk niveau, groeide uit tot een vertrouwensvolle en jarenlange uitwisseling binnen een groepspraktijk.

Een ontluikend vormingscentrum in Kortrijk

Het verhaal stopt niet bij de groepspraktijk. In 1998 ontstond Souldance vanuit een experiment om een workshop dans te combineren met kinesiologie sessies. Diverse groepsworkshops volgden elkaar op in allerhande zalen in Kortrijk en omstreken. Langzaam maar zeker groeide het aanbod en kregen de pijlers van de organisatie vorm. De eerste vaste stek werd gecreëerd in 2001 in een oude school in de Sionstraat in Kortrijk. Drie jaar lang kon Souldance hier groeien en bloeien. Dromen kregen vorm en het centrum kreeg gestalte. Ondertussen is de school afgebroken en vervangen door het prestigieus shopping center “K in Kortrijk”.

Professionele opleidingen, een droom wordt werkelijkheid

Na drie jaar bleek deze ruimte de groei niet meer te kunnen volgen. Het voornaamste doel werd het professioneel opleiden van mensen die de filosofie en methodes van het Souldance team verder kunnen doorgeven in hun werk met cliënten. Om deze droom vorm te geven, was er nood aan een opleidingslokaal en een secretariaat. Daarom nam Souldance in 2004 na een lange zomer van renoveren zijn intrek in de oude dansschool “Bolsius” en feestzaal “Salons Astoria” in de Doorniksesteenweg 64 te Kortrijk. Daar kon Souldance, ondertussen een vzw met beroepsopleidingen als drijfveer en doeleinde, uitgroeien tot wat het vandaag is: een volwaardig centrum met professionele opleidingen en een aanbod aan workshops met zowel internationale als lesgevers van eigen bodem.

Een vaste stek in Moorsele

Ook de eerste echte thuis werd te klein voor de dromen van het Souldance team. Door het uitbreiden van de professionele opleidingen, was er nood aan verschillende ruime opleidings- en praktijklokalen en stageruimtes. In 2008 werd na een lange zoektocht en ingrijpende verbouwingen uiteindelijk een fantastische nieuwe plek gevonden waar zonder beperking al deze dromen vorm kunnen krijgen. Door de extra ruimte kon ook de groepspraktijk worden uitgebreid met twee afgestudeerde begeleiders die hun intrek namen in de praktijkruimtes te Moorsele.

Nieuwe gezichten, dezelfde passie voor groei

Het huidige Souldanceteam wordt gevormd door Nele, Kurt, Kristel, Kristof Kristien en Anja. Samen zetten ze hun schouders verder onder het Souldance project.  Kurt Pattyn en Evelyne Vanhecke en Peter Reubrecht (Centering Practitioner & Osteopaat), Anja Calcoen (Centering Coach & Psychologe), Ine Pattyn (Muziektherapeute), Nele Vandezande (Centering Coach, Therapy in Motion, Bewegingstherapie), Katrien Brouckaert (Begeleidster en Coach voor kinderen, BISO teacher in training) vormen de groepspraktijk “In Resonantie”. Anja Calcoen staat ons bij op boekhoudkundig vlak. Ondersteund door een heel team bouwen we verder met passie aan Souldance, een plek waar verbinding, verdieping en groei centraal staan.