“Reeds 25 jaar bied ik dans en beweging aan. De 5 ritmes van Gabrielle Roth vormen de basis van mijn werk. Naast Gabrielle Roth werd ik gevormd door veel verschillende dans leerkrachten en therapeuten. Samen met het werk van Kurt Pattyn groeide mijn passie uit in het geven van bewegingslessen naar bewustzijn. Ik bied dit aan via drie verschillende benaderingsvormen die elk hun specifieke kwaliteit en focus hebben, nl : Dans de 5 ritmes – (5 Rhythms movement practice), Open Floor movement practice, Centering movement practice.

Telkens gaat het over de uitnodiging om je lichaam, je hart, je ziel in beweging te zetten op jouw manier, je kracht te ontdekken en de vreugde van beweging te ervaren. Daarnaast vormen ze een reis naar meer bewustwording van jezelf.”

Nele Vandezande

5 rhythms movement practice

De 5 ritmes vormen een methode om terug in contact te komen met je lichaam. Via de 5 ritmes word je op een actieve manier uitgenodigd om je aandacht naar binnen te richten. De 5 ritmes zijn Flowing, Staccato, Chaos, Lyrische en stilte. Het is in eerste plaats een leuke manier van bewegen om heel veel spanningen los te laten, jezelf tot rust te brengen en terug op te laden. Ieder ritme heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten waardoor je telkens andere facetten van jezelf leert kennen.

 • Methodiek: puur bewegen met de focus telkens op een ander facet en thema
 • Lagen: waves (lichaams gericht), heartbeat (emotioneel gericht), cycles (levensfasen), mirrors (ego)
 • Lesgeefster: reeds 15 jaar geaccrediteerde 5 ritmes lesgeefster in zowel Waves als Heartbeat
 • Meer info: www.5rhythms.com

open floor movement practice

In open floor movement practice, staan de fundamentele universele principes van beweging centraal die ons werk tijdens beweging- en danssessies ondersteunen en verdiepen. Via beweging gaan we op zoek naar de verschillende facetten van onszelf. Een diepgaande uitnodiging om het lichaam in beweging te brengen dit in combinatie met de kwaliteiten van de verschillende soorten relaties. We werken en bewegen rond de kwaliteit van de relatie die we met onszelf hebben en de basisbehoefte aan stabiliteit en aanvaarding van jezelf. Daarnaast bekijken we ook onze basisbehoefte aan contact met de andere, de nood en belang van gezien worden, de basisbehoefte om erbij te horen en je doel in je leven te vinden. Dit alles ligt gebed in 4 dimensies nl lichaam (embodiement), emoties (emotionele intelligentie, gedachten (mindfulness) en energie (presence).

 • Methodiek: dans, beweging en specifieke oefeningen en uitleg om zicht te krijgen
 • Lagen: common ground, common sense, common good
 • Lesgeefster: erkende Open floor movement teacher, samen met Kathy Altman, Lori Saltzman en Andrea Juhan en 12 medecollega’s bouwen we aan de internationale school & bewegingsleer Open Floor

centering movement practice

De bewegingssessies zijn gebed in het model centering in combinatie met een diepe focus op het lichaam. Via 8 verschillende lagen van het lichaam leren we de wijsheid en kracht van elke laag ontdekken en bewegen. Er wordt uitgebreid ingegaan op iedere laag en de betekenis in ons leven en hoe we de kwaliteiten kunnen gebruiken in ons dagelijks functioneren.

 • Methodiek: combinatie van dans en beweging, meditatie, ceremonie, bruikbaar en toepasbare schema’s om inzicht te verwerven en duidelijkheid te krijgen over ons functioneren
 • Lagen: alchemy of the body (persoonlijk niveau), connections (relationeel niveau), cycles of life (aarde niveau), soul and visions (universeel niveau)
 • Lesgevers: jaren ervaring hebben samen gegoten in deze unieke manier om te groeien naar jezelf

Voor wie? Kies voor dans en beweging als

Een van de belangrijkste fundamenten van dans en beweging zijn: “Beweeg volgens jouw eigen mogelijkheden en grenzen. Je kan niets juist of verkeerd doen. Iedereen volgt zijn eigen ritme. Competitie is hier uit den boze. Een mooie dans is van geen belang”.

Doordat we met onze aandacht naar ons lichaam gaan en voelen waar er spanning/ontspanning zit en vanuit deze focus in beweging komen met heel ons lichaam, kunnen we stress en spanningen loslaten. Er is reeds lang bewezen dat stress de spanning in de spieren verhoogt. Door deze spieren op jouw manier, binnen jouw grenzen te gaan bewegen kan jouw lichaam, door de verschillende ritmes te gaan bewegen, loslaten en een diep gevoel van ontspanning creëren.

We dansen minimum 2 uur waarbij er tevens aandacht gegeven wordt aan een correcte stretching, opwarming en cool-down. In veel programma’s waarbij het lichaam terug gezond en in conditie wordt gebracht zegt men dat we dagelijks minimum 10.000 stappen per dag moeten doen. Tijdens een gemiddelde sessie van dans en beweging zetten we tussen de 9000 en de 11.000 stappen, afhankelijk van de beweeglijkheid van de voeten. Mensen voelen zich fitter en hebben veel meer energie na een sessie. Deze fitheid is zowel na de sessie voelbaar als op langere termijn, dit dankzij het verbeteren van onze beweeglijkheid en het verbranden van voldoende calorieën.

We zien mensen die fysiek volledig gezond zijn, maar ook mensen met o.a. fysieke beperkingen, chronisch vermoeidheids-syndroom, zwangere vrouwen, etc. dezelfde les afmaken, elk met en binnen zijn mogelijkheden.

Enkele fysieke voordelen zijn:

 • Je bloedsomloop wordt geactiveerd waardoor de energietoevoer naar je lichaam verhoogd wordt.
 • Beweging werkt bloeddrukregulerend, ook je hartritme verbeterd na tijd.
 • Je ademhaling wordt geoefend: je ademt dieper waardoor meer afvalstoffen worden afgevoerd en zuurstof wordt aangevoerd. Je krijgt een diepere ademhaling.
 • Na de fysieke inspanning zien we ook een totaal fysieke ontspanning optreden.

Deze gegevens zijn reeds lang wetenschappelijk onderbouwd.

Naast ontspanning en een betere lichaamsconditie beogen we vooral een intense innerlijke reis. Via dans en beweging herontdek je ieder plekje in je lichaam. Hoe meer je er met je focus naartoe gaat en je lichaam aanvaardt en toelaat, hoe meer je kan ontdekken dat je lichaam je enige en echte vriend is.

Hier kan je echt thuiskomen bij jezelf, verbindingen leggen met anderen en vanuit waardigheid en een diep gevoel van zelfvertrouwen je instincten vertrouwen en zo jouw eigen ritme volgen. De meesten onder ons zoeken antwoorden buiten zichzelf. Hoe meer je de beweging in jouw lichaam ervaart, hoe meer je leert dat de antwoorden via je eigen lichaam komen. Je lichaam is een plaats om vanuit een diepe verbinding je te laten meenemen door een diepere kracht. Wanneer je diep je lichaam ingaat ontdek je dat ze verbonden is met het grotere en er spontaan op reageert.

In dans en beweging wordt het lichaam gezien als een poort om toegang te krijgen tot jouw emoties en gedachten en in contact te komen met jouw intuïtieve mogelijkheden. Alleen dienen we onze focus te verleggen van ons hoofd (het mentale) naar ons lichaam (voeten, bekken, hart).

Ook wanneer je gewoon graag danst, ben je welkom. Dit alles gebeurt op een leuke en aangename manier, via de muziek en de oefeningen wordt je meegenomen en uitgenodigd je lichaam vrij te bewegen, te genieten.

 

Je kiest maar zelf! Iedereen is welkom!