De begeleiders

Anja Calcoen
Anja Calcoen0478 965201
psychologisch consulente klinische sector | ademhaling- en relaxatieconsulente | centering coach

Over Anja
Evelyne Vanhecke
Evelyne Vanhecke0476 288178
osteopaat | centering practitioner

Over Evelyne
Peter Reubrecht
Peter Reubrecht0495 276170
osteopaat | centering practitioner

Over Peter
Ine Pattyn
Ine Pattyn0492887305
Muziektherapeut – Psychotherapeut – Begeleider improvisatie

Over Ine
Katrien Broekaert
Katrien Broekaert0486244613
Leerkracht – Begeleider van kinderen – Centered living

Over Katrien
Kurt Pattyn
Kurt PattynO51 705570
centering practitioner | osteopaat DO MROB

Over Kurt
Nele Vandezande
Nele Vandezande051 705570
centering coach | kinesi- & relaxatietherapeut | therapie in motion

Over Nele
Vraag een oriëntatiegesprek

Welke begeleiding is geschikt voor mij?

Soms weet je niet goed hoe te beginnen. Graag bekijken we met jou wat welke methodes en begeleiders het beste passen bij jouw noden& vraag, jouw moeilijkheden en jouw persoonlijkheid.
Vraag een oriëntatiegesprek

Coaching

De coaches helpen je op weg, zoeken samen met jou naar concrete oplossingen voor moeilijke, vastgelopen levenssituaties. Samen met je coach stel je concrete doelen. Vanuit de huidige situatie ondernemen we stappen naar een meer gewenste toekomst.

Therapie

De therapeuten richten zich in het proces op de onderliggende patronen. Binnen de ruimte die gecreëerd wordt, gekenmerkt door openheid in het therapeutisch contact, zoemen we in op emoties, systemen en de context. In een veilig kader kan pijn en onrecht worden erkend en geheeld.

Onze methodes & technieken

Visie

In de groepspraktijk worden krachten, talenten en ervaringen in diverse technieken en achtergronden gebundeld. We zijn van mening dat via een complementaire samenwerking meer kan bereikt worden dan via individueel werk. We werken aanvullend, elk vanuit onze eigen invalshoek. Omdat we als team onderling informatie uitwisselen, kan een totaalbehandeling aangeboden worden. Deze samenwerking zorgt eveneens voor kortere wachttijden.

Onze bedoeling is om mensen te helpen en te steunen in hun proces. Er wordt niet enkel gekeken naar ‘de klachten’, ‘de ziekte’ of ‘het probleem’, maar naar de persoon in zijn totaliteit. Het is dus vooral de bedoeling om zichzelf beter te leren kennen en zo te kunnen groeien in bewustzijn en gezondheid. Onze methodes zijn een uitstekende manier om je meer bewust te worden van jezelf en je manier van leven. Je leert zelf hoe je stappen kunt zetten en verantwoordelijkheid kunt nemen om een gezonder, gelukkiger en harmonieuzer leven te leiden. Samen bekijken we welk traject voor jou het meest geschikt is. Soms zullen we ook doorverwijzen naar de gepaste aanvullende therapieën of workshops.

Een centering practitioner werkt volgens het principe dat iedere persoon opgebouwd is uit 8 deelfacetten, die elkaar onderling beïnvloeden en die daarnaast ook onder invloed staan van de 4 niveaus van bewustzijn. Bewustzijn is het sleutelwoord in de centering.

Centering bekijkt de persoon vanuit 4 niveau’s.

Het eerste niveau is het persoonlijke niveau

Hier staat de interactie tussen het fysieke, emotionele, mentale en energetische aspect van het lichaam centraal. Wanneer we fysieke klachten hebben zijn deze voor 95% van emotioneel -mentale oorsprong. De centering practitioner gebruikt het lichaam als ingangspoort om te weten welke emoties of herhalende gedachten hiermee verbonden zijn. Hij spoort spanningen op in het fysieke lichaam en helpt het te openen door in te werken op de beweeglijkheid van o.a. organen, spieren, klieren, fasciën, botten en zenuwstelsel. Vervolgens leert hij jou inzicht te krijgen in deze onderliggende emotionele en mentale blokkades en ondersteunt hij jou in het proces van loslaten.

Het tweede niveau omvat het relationele niveau

Hier helpt de centering practitioner je meer zicht te krijgen hoe je in relatie staat met anderen. Welke mensen je aantrekt en welke mensen je afstoot. Relaties zijn als een spiegel om onszelf beter te leren kennen.

Het derde en vierde niveau is gekoppeld aan het grotere geheel

De centering practitioner helpt jou een beter zicht te krijgen op de blokkades die jou tegenhouden om jouw zielskwaliteiten neer te zetten en helpt jou inzicht te verwerven in de kwaliteiten van jouw ziel en hoe deze te gaan manifesteren. Hij ondersteunt jou o.a. met de vraag welke zielstalenten heb je en hoe kan je deze gaan neerzetten in je dagelijks leven.

Osteopathie is een manuele therapievorm die zich bezig houdt met alles wat beweegt in het menselijke lichaam. Alles in het lichaam beweegt, niet alleen spieren en gewrichten, maar ook organen, vliezen, schedel, etc. Wanneer er ergens spanningen optreden, kan dit resulteren in bewegingsverlies en later in klachten, pijnen, ziektes. “BEWEGING is het sleutelwoord in de osteopathie.”

Zacht en veilig

De sessie van een osteopaat gebeurt altijd op een manuele manier. Alvorens een behandeling te startten dient de osteopaat na te gaan welke behandelingen of technieken in aanmerking komen voor de sessie. Een techniek kan zijn nut al volledig bewezen hebben, maar is niet bij iedereen van toepassing. Hij moet veiligheid op de eerste plaats zetten en weten wanneer hij er met zijn handen moet afblijven. Hij moet op een verantwoorde, professionele en zachte manier de patiënt kunnen benaderen en zijn of haar lichaam ondersteunen in het bewegingsherstel.

Preventie

Naar de osteopaat ga je niet alleen wanneer je klachten hebt. Een van de grote troeven van osteopathie is dat je preventief je lichaam kan laten behandelen. Zelfs al ben je klachten vrij, heel vaak door spanning, stress, na een ziekte, trauma, etc zal de beweeglijkheid in die 3 systemen verminderen. Door hier vroegtijdig aan te werken, blijven mensen langer klachten vrij.
Om goed preventief te werken word een frequentie van 3 behandelingen per jaar aangeraden.

Complementaire techniek

Osteopathie is een ondersteunende en complementaire behandelvorm naast de klassieke geneeskunde, maar vervangt deze zeker niet. Wat niet wil zeggen dat ze in sommige behandelplannen zeker hun dienst kunnen bewijzen.

Osteopathie geneest niet, het is het lichaam zelf die geneest

Het menselijke lichaam heeft zelfregulariserende en zelfgenezende krachten. Door als osteopaat een duwtje te geven aan het lichaam, is dit meestal voldoende om deze herstellende kwaliteiten van het lichaam aan te spreken. Het lichaam heeft dan wat tijd nodig om zichzelf terug in balans te brengen.

Stress zorgt ervoor dat we op fysiek, emotioneel, mentaal paraat staan om te kunnen overleven en dat is op zijn tijd een heel waardevol systeem. Echter, wanneer dit overleven de regel wordt en je bijgevolg geen kans meer krijgt om te herstellen, raakt je lichaam uitgeput, ervaar je fysieke klachten, maar ook mentaal – emotioneel voel je je niet langer weerbaar. Alles komt binnen, je wordt snel omvergeblazen, bent gefrustreerd of je zit in de put, voelt je angstig.
Relaxatie biedt een antwoord. Tijdens relaxatie wordt ons fysiek herstel mechanisme geoefend en getraind, krijgt je lichaam expliciet de aandacht om te herstellen, zodat ‘leven’ terug regel kan worden en je jouw overlevingsmechanisme enkel nog leert inschakelen indien nodig. Daarnaast ontwikkel je doorheen de relaxatietherapie een visie op hoe jij, met respect voor eigen grenzen, jouw leven ziet.

Werkwijze

We spreken af tijdens een intakegesprek en brengen waar je tegenaan loopt in kaart, bespreken we wat jij als doel voor ogen houdt.
Daarna wordt een traject opgesteld waarbinnen diverse relaxatiemethodieken worden toegepast. Tijdens de sessies staat ontspanning centraal. Hiervoor hoef je niets te doen, gewoon te ervaren wat de oefeningen met je doen. Je leert spannings – en ontspanningssignalen bij jezelf herkennen. Je ontdekt wat werkt, je ontdekt wat rust voor jou betekent. Vooral leer je te ‘zijn’ en even niet te ‘doen’.
Na elke sessie krijg je een huisopdracht mee, zodat je ook thuis verder kunt oefenen. Het zich leren ontspannen vergt immers oefening.

De coach leert om voorbij de woorden te voelen en te luisteren om zo dieper door te dringen in de emotioneel-mentale toestand van de cliënt, hoe hij omgaat met anderen, hoe hij in het leven staat, etc. Aan de hand van het gesprek kan hij, samen met de persoon, bepaalde doelen leren stellen en hoe deze toe te passen in het dagelijkse leven. De centering coach kan ons meer informatie geven over hoe we onszelf zien, wie we zijn, waarom bepaalde emoties en gedachten zich blijven herhalen, waarom we steeds vastlopen op dezelfde thema’s in ons leven en waarom we vaak onze zielstalenten niet kunnen neerzetten of zelfs niet kennen.

De psycholoog of psychologisch consulent gaat zich in het gesprek met de cliënt richten op de hulpvraag en onderliggende patronen. Binnen de ruimte die gecreëerd wordt, gekenmerkt door openheid in het therapeutisch contact, zoomen we in op emoties, systemen en de context. Binnen een veilig kader kunnen pijn en onrecht worden erkend en geheeld.

Therapy in motion is een combinatie van 2 werelden. De dans en therapie. Gebeurtenissen, verhalen, overtuigingen, gevoelens etc… liggen opgeslagen in ons lichaam en bewegingspatronen. Therapy in motion is een prachtige tool om via beweging en individuele ondersteuning te luisteren naar die beweging en te zien hoe we een stap verder geraken.

Iedere sessie wordt volgens een zelfde structuur opgebouwd. Daarbij gaat de danser samen met Nele op zoek naar wat het lichaam vertelt. Erkennen en herkennen, de kracht van de beweging, de taal van de beweging doorvoelen en bekijken vormen de sleutels tot deze sessie.

Voor wie ? Mensen die echt een diepe duik willen nemen in zichzelf, via de taal van je lichaam en beweging. werk.

Muziektherapie is een creatieve therapievorm waarbij  muziek gebruikt wordt als toegangspoort. We ervaren allemaal wel eens dat woorden ons soms te kort schieten. Muziek is voor veel mensen toegankelijk en we gebruiken het zelfs al bewust of onbewust op een dagelijks niveau. Tijdens de muziektherapie wordt er op een therapeutische manier hiermee aan de slag gegaan. We gaan via muzikale improvisaties exploreren en op zoek naar de diepere lagen van onszelf. Hiervoor heb je geen muzikale ervaring nodig. De focus ligt net op het mogen loslaten van onze gedachten, het mogen ervaren van onze gevoelens en ons laten leiden door de muzikale improvisaties. Nadien wordt er overlegd over deze ervaringen. Naast muzikale improvisaties kan er ook geluisterd worden naar muziek, kan er muziek gecomponeerd worden, etc. De therapie wordt afgestemd op de individuele noden. 
terug naar homepagina Souldance