Het model centering van Kurt Pattyn – Het werkmiddel

Het model Centering® is een dynamisch, ervaringsgericht, werktuig die ons helpt om op een andere manier te kijken naar gezondheid en de aanpak binnen de gezondheidszorg.

Het model Centering® biedt een platform aan waar alle modellen therapieën, therapeuten, behandelingen samengebracht kunnen vormen. Het model spoort aan tot meer zelfredzaamheid en geeft mensen het gereedschap in handen om hun problemen op een andere manier te bekijken en er anders te leren mee omgaan.

Het model Centering® kan ook buiten de gezondheidssector toegepast worden. Het model hanteert een filosofie die kan toegepast worden in relaties, op de werkvloer, in bedrijven, scholen, organisaties, sportclubs, enz…