Centerd living – de integratie

Is een manier van leven waarbij het Centrosofisch denken centraal staat. Het gaat over de ontdekkingsreis in ons lichaam, onze relaties, ons leven en onze ziel. Het is de weg die men aflegt tot heroriëntatie en herontdekken van zichzelf met als doel contact te hebben met onze essentie.

Het brengt ons:

van overleven naar leven, van dromen naar realiseren, van niet weten naar inzicht, van twijfel naar duidelijkheid, van beperking naar mogelijkheden, van of – of naar en – en, van boven – onder (hiërarchie), naar even waardigheid, van afgescheidenheid naar verbondenheid, van denken naar ervaren, van kennis naar wijsheid.