Centrosofie – een visie

Principes van Centrosofie
  • Circulair bewustwordingsproces
  • 360 ° 4
  • Kracht van verbindingen
  • Velden van intelligentie
  • De kracht van zijn
  • Multi- en cross – disciplinair

Centrosofie is een levensvisie waarbij het centeringmodel als werktuig gebruikt wordt en waarbij de wetenschap en universele wetten hand in hand gaan, dat mensen centraal plaatst en de dynamiek met verschillende niveaus gaat bekijken.

Het helpt om circulair te kijken naar het leven en te kijken naar het totale plaatje, zonder de verbinding uit het oog te verliezen. Het is een manier om onszelf terug naar verbondenheid te brengen en zo de kracht binnen onszelf te leren herontdekken. Multi- en crossdisciplinair helpt het mensen om voorbij de vorm te kijken en los te denken van dualiteit. Het is bovenal een manier van leven, elke dag opnieuw.

“At the center of yourself you find, everything and everyone, nothing and no-one,

you will find your true self.”