Kristel Geers
Kristel GeersCentering practitioner, Klinisch Psycholoog
Ik ben gefascineerd door mensen, met een groot respect voor wie men is. Ik geloof in de kracht die in ieder van ons schuilt. Vanuit dit vertrouwen bied ik mensen een veilig platform van waaruit ze kunnen en durven groeien, kunnen ontdekken, kunnen voelen, kunnen verwoorden, stap voor stap en met zachtheid voor wat is.
Aan de hand van onder andere lichaamsgerichte oefeningen, relaxatie, gesprek, mentaal – emotionele inzichts oefeningen, creatieve technieken, gaan we aan de slag.

Wie ben ik

Ik heb er altijd van gedroomd om een job uit te oefenen waarin het omgaan met anderen centraal stond. Na mijn middelbare studies, vond ik het zeer moeilijk om een beroepskeuze te maken. Na lang zoeken en denken wat nu eigenlijk bij mij paste, hakte ik de knoop door en besloot ik de lerarenopleiding kleuteronderwijs te volgen. Dit resulteerde in een diploma kleuteronderwijs aan de KHBO te Brugge.

Tijdens deze studies kwam ik in aanraking met verschillende visies, met vakken als psychologie en agogische vaardigheden, met een diversiteit aan leerkrachten, ouders, psychologen, kinderen, persoonlijke begeleiders,…. Voorbij het didactische aspect merkte ik dat mijn interesse heel sterk uitging naar de emotionele beleving van de kinderen, de ouders, de leerkracht, het team. Al tijdens mijn tweede bachelor jaar stond voor mij dan ook vast dat deze studie niet het einde betekende, maar een start.

Mijn leerhonger en de drang om meer te weten te komen over de mens in zijn totaliteit, deed me besluiten om de studie Psychologie aan de Universiteit Gent aan te vatten. In 2004 ben ik dan ook met onderscheiding afgestudeerd als Klinisch Psychologe.

Ondertussen werk ik 10 jaar aan de VIVES Hogeschool ( voorheen KATHO, Katholieke Hogeschool Zuid – West Vlaanderen: opleidingen Bachelor lager – kleuter onderwijs, opleiding tot Wellnessconsulent ) waar ik vakken als relaxatie, creativiteit, agogische vaardigheden, ontwikkelingspsychologie en psychologie doceer en waar ik (jong)- volwassenen begeleid zowel in hun persoonlijke als in hun professionele groei.

In de loop der jaren vonden naast mijn professionele bezigheden ook heel wat fantastische persoonlijke en relationele mijlpalen plaats. Ik huwde, werd moeder van 2 fantastische dochters. En hoewel ik erg dankbaar was, ervaarde ik het als een echte uitdaging om te goochelen met al mijn rollen. Opvoeden, vrouw zijn, partner zijn, docent zijn, zorgen voor mezelf,… ik vond het een ware strijd. Chaos vat samen hoe ik me toen voelde. Chaos zorgde echter voor verandering want ik ging actief op zoek naar visie en tools om me hierin te handhaven.

Ik startte de Centering® opleiding voor professionelen. Tijdens deze vierjarig opleiding onderging ik naast een zeer degelijke professionele opleiding ook een persoonlijk groeiproces. Het deed me ‘landen’ en zette me in beweging, ik kreeg al doende en al voelend inzicht in mezelf, ik voelde hoe ik niet meer stuurloos onderging, maar ook hoe ik ook eens stuurloos mocht zijn. Ik werd me bewust van de dynamiek in mezelf. Ik ervaarde hoe mijn schaduwzijdes vaak mijn keuzes bepaalden en hoe ik vanuit kracht kon leren kiezen, ik leerde hoe ik mijn angst, kwaadheid, verdriet en blijheid te vriend kon maken, het hoort immers bij wie ik ben, meer nog, ze leiden me naar mijn dromen en talenten en naar het neerzetten van mijn ‘hart en ziele werk’. Ik voelde hoe het mogen toelaten van wat ik voelde in beweging, in gesprek,… me tot kracht, vrijheid en verbondenheid bracht. Deze professionele opleiding en de persoonlijke inzichten die ik mocht ervaren, betekenen voor mij een grote meerwaarde in mijn leven en (be)handelen.

Centering® is voor mij een praktisch bruikbaar en dynamisch therapeutisch model alsook een levensvisie. Het is dé basis van waaruit ik mensen ondersteun en van hoe ik in relatie sta met mezelf, met mijn partner, onze kinderen, de collega’s en al wie op mijn pad komt. Ik verenig dit model met wat ik als klassiek geschoold psycholoog aan kennis en vaardigheden heb opgedaan. Het samenbrengen van deze beide dimensies schept een rijk kader in de begeleiding en ondersteuning die ik bied.

Opleiding & ervaring

 • Kleuterleidster aan de KHBO te Brugge (1997-2000)
 • Klinische Psychologie aan de RUG (2000-2004)
 • Module één in de opleiding tot relaxatietherapeut (IRSK – 2008-2009, o.l.v. Karl Devreese)
 • 4 – daagse workshop kinderyoga (o.l.v. Vanessa Demeulemeester – Amba amba 2012)
 • Beroepsbekwaamheid masseur ( Syntra West-2010)
 • 4 – jarige intense opleiding tot Centering®Practitioner (2009- 2013) te Souldance Academie te Moorsele onder leiding van Nele Vandezande en Kurt Pattyn
 • Brain gym 1A + 1 B ( bewegen om te leren – Sonja De Poorter- 2011)
 • Opleiding Sherborne level 1 en 2 VIVES – Brugge – o.l.v. Veronique Goethals 2014
 • Diverse workshops binnen de oplossingsgerichte psychotherapie, provocatief coachen, mindfulness, mindfulness voor kinderen, schrijfdans, dansspetters, zingeving… gegeven door diverse nationale en internationale lesgevers
 • Zomerschool : Opleiding Cognitieve gedragstherapie bij insomnie ( juni 2015 ) Kempenhaeghe slaapkliniek Nederland
 • 1 jaar stage bij de TOL ( centrum voor taal – ontwikkelings – en leerstoornissen) en in de privépraktijk van Dhr. Bernard Vansteenkiste, (2003-2004)
 • Interim binnen het Buitengewoon Onderwijs lager – en secundair onderwijs als leerlingbegeleider. (2004)
 • VIVES : docent binnen de lerarenopleiding te Tielt (PHO) (2005-heden) en binnen de opleiding tot wellnessconsulent te Kortrijk 2012-2014 (HANTAL)
  Diverse functies reeds opgenomen binnen de lerarenopleiding: coördinatie tweede jaar Bachelor kleuteronderwijs, vakdocente psychologie, ontwikkelingspsychologie, pedagogie, didactiek, agogische vaardigheden, trekker van het traject welbevinden voor leerkracht en leerling.
  Functies binnen de opleiding tot wellnessconsulent : docent relaxatie, psychologie van de mindfulness, creativiteit, begeleiding van de bachelorproeven.
 • Zelfstandige praktijk als Centering® Practitioner / Psychologe te Brugge, 2012 – heden, sedert 2013 heb ik me bij de groepspraktijk De Levenscirkel te Brugge gevoegd, 2013 – heden
 • Medewerker groepspraktijk Souldance: Centering Practitioner, Klinische Psychologe, september 2015-heden

Contacteer Kristel

Overheulestraat 237 - 8560 Moorsele (bij Kortrijk)

Tel: +32 474/491462

E-mail: kristel.geers@telenet.be

Website: www.kristelgeers.be en www.delevenscirkel.com