Weekendworkshop – Hunger for connection

­

Weekendworkshop – Hunger for connection

Weekend workshop in Naarden (NL) – with Nele Vandezande

Human beings, like all mammals, are wired for relationships, wired for moving towards and moving away. Our cells know fear, hunger, longing, love. What by nature is easy for us, will get more difficult for most of us along our lives. We close off to protect ourselves. We learn that doing things on our own seems more easy. However loneliness and separation deprive us from the deep nourishment we can receive from relationships.

It is the Hunger for Connection we will be exploring over our weekend together.

 

Through the embodiment tools of Open Floor practice we will explore in movement the dance of when and how we open or close ourselves and how we also have the choice of distance or proximity. What would it mean if we could re-connect again without restraint, but with care for ourselves. The ability to find safe and meaningful connection with others is essential to our well-being as humans. To have embodied connections with others: gives us the capacity to care and be cared for; teaches us to express and receive love; helps us to learn and grow through connection; facilitates the experience of healthy attachment and differentiation. In this workshop we will explore all of this, we will get to know ourselves and each other better and we will see the beauty of all our approach dances, sometimes quiet and soft and then in full surrender.

*This workshop counts for prerequisite hours towards the Open Floor Teacher Training

Date : 26-28 February 2021; Fri 7-9:30pm; SAt 10-5pm; Sun 10-4pm; Friday eve can also be attended as an open class

Venue : Nia Moves Dance Studio (first floor), Amersfoortsestraatweg 16, 1411HD Naarden (free parking)

Prijs : 190€/175€ early bird if fully paid by 25 January 2021; 165€ early bird if fully paid by 25 December 2020; Friday eve only: 25€

Contact : linda@phoenixdance.eu | +31 611234228 | www.phoenixdance.eu

 

Weekendworkshop – Hunger for connection – Naarden Nederland

Weekend workshop in Naarden (NL) – met Nele Vandezande

Menselijke wezen zijn, zoals alle zoogdieren, gemaakt voor relaties, gemaakt om naar iets/iemand toe en weg ervan te bewegen. Onze cellen kennen angst, honger, verlangen, liefde. Wat van nature gemakkelijk voor ons is, zal voor de meesten van ons moeilijker worden in de loop van ons leven. We sluiten ons af om onszelf te beschermen. We leren dat het makkelijker lijkt om alles alleen te doen. Maar door eenzaamheid en afscheiding ontzeggen we onszelf de diepe voeding die relaties ons kunnen geven.

Het is die honger naar verbinding die we dit weekend samen zullen verkennen.

Aan de hand van de embodiment tools van Open Floor zullen we via beweging en dans verkennen wanneer en hoe we ons openen en afsluiten en hoe we ook zelf de keuze kunnen maken om dichterbij te gaan of afstand te nemen. Hoe zou het zijn om weer te her-verbinden zonder terughoudendheid, maar tegelijk met zorg voor onszelf? De mogelijkheid om veilige en betekenisvol met anderen te verbinden is essentieel voor ons welzijn als mens. Belichaamd verbinding maken met anderen geeft ons de kans om te zorgen en voor gezorgd te worden; leert ons om liefde uit te drukken en te ontvangen; helpt ons om te leren en te groeien via verbinding; doet ons ervaren wat gezonde hechting en differentiatie is. In deze workshop zullen we dit alles verkennen, we zullen onszelf en de ander beter leren kennen en we zullen de schoonheid leren zien van al onze toenaderingsdansen, soms zacht en stil en dan weer in volle overgave.

*Deze workshop komt in aanmerking voor de vereiste uren in de Open Floor Teacher Training

Datum : 18-20 februari 22; vrij 19-21.30u; zat 10-17u; zon 10-16u; vrijdagavond kan als losse sessie worden gevolgd

Waar : Nia Moves Dance Studio (eerste verdieping), Amersfoortsestraatweg 16, 1411HD Naarden

Prijs : 190€/175€ early bird bij betaling vóór 25 januari 2022; 165€ early bird bij betaling vóór 25 december 2021; vrijdagavond losse sessie: 25€

Contact : linda@phoenixdance.eu | +31 611234228 | www.phoenixdance.eu