De opleidingen centering®

Centering is een boeiende cursus met ‘hart’ en ‘ziel’ gegeven. Het geeft een waardevolle, aanvullende en inspirerende ondersteuning. Het verrijkt m’n dagelijks leven door de verborgen stukken bij mezelf te (her)ontdekken en te helen. Het heeft een extra meerwaarde op vlak van m’n relaties en aan mijn werk in m’n praktijk.
Greet S.
C reativiteit mogen ontdekken, mijn vuur, mijn passie,
E motie voelen, herkennen en erkennen,
N iet durven loslaten, ook dat is ok,
T erug naar mijn kern, voeling met wat IK wil,
E indelijk mezelf accepteren,
R uimte creëren, in mijn hoofd en mijn hart,
I llusies doorprikken, voeten op de grond,
N eerzetten van mijn dromen, mijn verlangens,
G edragen en liefdevol gesteund in een veilige omgeving…
Sabine M.
Centering bracht mij letterlijk en figuurlijk terug in beweging… Het leerde me te vinden in mezelf wat ik ervoor buiten mezelf zocht! Ik stond stil in mijn leven, zoekend naar mijn dromen en verlangens. Ik leerde om op verschillende manieren terug in beweging te komen en mijn hart te volgen, maar voelde vooral dat alleen ik verantwoordelijk ben om stappen naar verandering te zetten.
Cindy V.

Het model centering®

Filosofie

Centering® is een circulaire manier van kijken naar het leven, dus niet meer oorzaak-gevolg, wit-zwart, laag-hoog, maar ondersteunend, voedend, gelijk en altijd verbonden.

Centering® helpt ons kijken naar de totaliteit. Alles is verbonden en de mens is er een onderdeel van. Problemen of moeilijkheden die we kunnen ondervinden, ontstaan door afscheiding. Wanneer we deze kunnen bekijken vanuit de totaliteit, krijgen we zicht op nieuwe mogelijkheden.

Centering® is een visie die transdisciplinair gebruikt kan worden. Centering is geen techniek op zich maar biedt een specifieke kijk op de wereld en de mens. Je leert anders te kijken naar bepaalde situaties of problemen. Dit zowel op gebied van management, onderwijs, gezondheidszorg, kunst en cultuur, industrieel ontwerp, etc.

Centering® is een manier van leven. Het helpt ons om op een andere manier om te gaan met onszelf, in relaties, op ons werk, in de wereld. Het brengt rijkdom in ons leven en helpt ons inzicht te verwerven in wie we zijn en welke krachten en mogelijkheden er nog steeds verborgen zitten in onszelf.

The wheel of life

Binnen centering wordt ‘the wheel of life’ onderverdeeld in 4 niveaus: persoonlijk, relationeel, aarde en universeel niveau. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu wederzijds.Elk niveau wordt benaderd vanuit 8 universele krachten die aan de basis liggen van the wheel of life. De 4 niveaus en 8 krachten helpen ons om onszelf en het leven in zijn totaliteit te kunnen bekijken en ervaren.

Bodyspirit

Bodyspirit is the wheel of life toegepast in het menselijk lichaam tot op cellulairniveau. Hierbij wordt het fysieke lichaam gezien als 8 velden: botten, spieren, organen, fasciën, vloeistoffen, endocriene klieren, zenuwstelsel en huid. Deze 8 velden vormen een toegangspoort tot de problematiek, de persoonlijk processen en talenten van de persoon. Elke laag bekijken we zowel op persoonlijk, relationeel, aardeben universeel niveau.

De 8 paden van bewustzijn

De 8 paden zijn de professionele methodiek, die we binnen centering toepassen om de persoon te begeleiden op zijn of haar levensweg. De 8 paden zijn het fysieke pad, het emotionele pad, het mentaal pad, het persoonlijk pad, het relationele pad, het aardepad, het zielepad en het pad van centering.

Centering

Centering is de plaats waar ons lichaam, onze relaties, onze taak op aarde en de verbondenheid met het grotere geheel samenkomen. Het is de plaats van onze essentie en onze ware bron. Het is een toestand waar we naar streven en niet iets waar we continu in kunnen verblijven.

De 4 niveaus

Het model Centering® wordt onderverdeeld in 4 niveaus: persoonlijk, relationeel, aarde en universeel niveau. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu wederzijds.

_0005_5_v2.jpg

Eerste niveau: persoonlijk niveau (binnenste cirkel)

Het persoonlijk niveau is het niveau die zich afspeelt met betrekking tot de persoon zelf. Het omvat o.a. de fysieke kenmerken, morfologie, emoties, schaduwzijden, gedachten, kwaliteiten, talenten, dromen, enz.. van de persoon zelf.

Tweede niveau: relationeel niveau (tweede cirkel)

Het relationeel niveau dat zich afspeelt op vlak van relaties. Het omvat de principes van verbinding, interactie, communicatie, energie uitwisseling, afscheiding, verlies, etc. tussen de persoon en de andere of de persoon en de groep. Het omvat ook alle maatschappelijke, sociale, familiale factoren.

Derde niveau: aarde of mondiaal niveau (derde cirkel)

Het aarde of mondiaal niveau omvat naast alle aspecten van de aarde zelf (o.a. geofysiologische , geomagnetische, geobiologische kenmerken) ook de interactie tussen de verschillende systemen die werkzaam zijn in en op de aarde. Daarnaast bevindt zich op dit niveau alle levende wezens, natuurkrachten en materie.

Vierde niveau: universeel niveau (buitenste cirkel)

Het universeel niveau is de plaats waar de universele wetten thuishoren. Deze wetten vinden er hun oorsprong en vormen de basis van de ontwikkeling van het heelal, de natuur en de levende wezens. Deze wijsheid wordt reeds duizenden jaren overgedragen in verschillende culturen. Dit niveau wordt onderzocht en zichtbaar gemaakt binnen de vakgebieden van de astronomie, kwantumfysica, de genetica en de epigenetica, de geobiologie enz…. Hier worden momenteel baanbrekende onderzoeken en ontdekkingen gedaan.

De 8 velden

In het model centering® is elk niveau opgebouwd uit 8 velden. Deze velden liggen aan de basis van elk niveau en hebben er hun uitwerking op. Elk veld is een verzameling van essentiële krachten. Door ons te verbinden met deze velden leren we deze te voelen, ervaren en benutten in ons leven, lichaam, relatie, organisatie, etc.

  1. Het fysieke veld
  2. Het emotionele veld
  3. Het mentale veld
  4. Het energetisch veld
  5. Het veld van verleden, voorouders, DNA
  6. Het veld van ritme en cyclussen
  7. Het veld van beweging
  8. Het veld van doelen en dromen

0051_50.jpg

Het centrum

Het centrum is de plaats waar alle niveaus en velden samenkomen. De kern. Het centrum is de plaats van vormeloosheid, tijdloosheid en staat vrij van alle ritme. Het centrum is alles en niets, is zijn en niet zijn. Het is de eeuwigheid. Toegangspoort tot de essentie en echtheid en tot de verschillende dimensies. Leegte, volte, stilte. Levenskracht. Echtheid. Eenheid.

Het centrum is de essentie en de basis van alles. Vanuit dit centrum ontstaat alles. Het is de plek van alle creatie.

De dynamiek van het model Centering®

Het model is een dynamisch, organisch levend wezen, die telkens streeft naar verbondenheid. De kracht van dit model bevindt zich in zijn dynamisch vermogen.Een verandering op een niveau brengt een dynamiek op gang zodat er direct veranderingen ontstaan op andere velden of niveaus. Dit dynamisch vermogen zorgt ervoor dat we niets meer afgescheiden kunnen bekijken en maakt de enorme kracht van verbondenheid duidelijk. De dynamiek wordt gebruikt om de flow en de kracht te herstellen. De dynamiek omvat verschillende systemen: beweging, assen, compensaties, patronen, cyclussen, toegangspoorten. Door de kennis en inzichten in de dynamiek kunnen we heel doelgericht en persoonsgebonden advies geven, technieken toepassen, evenwicht creëren, bewustzijn verdiepen, suggesties doen, veranderingen bewerkstelligen om de persoon, bedrijf, organisatie te ondersteunen om zijn optimale groei en capaciteit te bereiken.

Meer info? surf naar www.centrosofie.be