Centeringceremonies op vrijdagavond met Kurt Pattyn

Ceremonies vinden hun oorsprong in de indiaanse cultuur. Lichaam, ziel, geest, moeder aarde en het universum werden niet losgezien van elkaar. Ceremonies hebben als doel verbondenheid te herstellen of te bekrachtigen. In de Centering ceremonies verenigt Kurt de wijsheid van deze oude gebruiken met de kennis en wijsheid van ons fysiek lichaam.

Elke ceremoniële avond werken we rond een specifiek thema waarbij we lichaam en geest samenbrengen. Dit om meer inzicht te verwerven in dit thema en meer voeling te krijgen met de kracht en magie van ons fysiek lichaam. Deze ceremonieën hebben zowel invloed op ons fysieke lichaam, emotionele lichaam, mentale lichaam en spiritueel lichaam. Ze kunnen dienen als preventie, om herstel te bespoedigen, om te genieten, om contact te maken met spirit, wijsheid op te doen, magie te brengen in ons leven, enz…