Een 5 ritmes dansworkshop met Nele Vandezande

Via ons lichaam, de dans, onze focus en de 5 ritmes gaan we de verschillende lagen van ruimte gaan exploreren. Innerlijke, uiterlijke en grote ruimte.

Hoe kunnen we ons gronden, verankeren in de ruimte?

Hoe kunnen we met ruimte spelen en de mogelijkheden erin uitnodigen?

Je bent welcome om een dag te spelen, die in de dans te duiken en uiteindelijk enkel handvaten meenemen om in je dagdagelijks leven toe te passen.

Let op : Deze workshop gaat door in Rijsel.

A 5 Rhythms® workshop with Nele Vandezande

Using our bodies, our dance, our focus, the 5 Rhythms we will investigate the different layers of space. inner – outer – big space.

How can we anchor ourselves in it?

How can we play with it and explore all possibilities? 

Welcome to a day full of play, deep dances and tools to bring “Space” into our daily life.

Contacteer : Genevieve : g.millara@wanadoo.fr

Prijs : 60 euro

Data en uur : Zondag 26 nov van 13u-19u

Inschrijven op voorhand gewenst, contacteer Genevieve door adres en alle info die je nodig hebt!!!!