The transformational heart: Het Hart in Transitie

Ons hart staat niet alleen symbool voor fysieke kracht, leven en verbondenheid, maar belichaamt ook de voortdurende transformatie die het leven met zich meebrengt. Het hart is niet allen verbonden met de cellen in ons lichaam, maar ook met onze ziel, de aarde en het universum. Momenteel bevinden we ons midden in de overgang van het tijdperk van de persoonlijkheid (vissen) naar het tijdperk van de ziel (waterman). Deze verschuiving gaat vaak gepaard met chaos, verwarring, snelle veranderingen en de behoefte aan controle. Tegelijkertijd biedt deze periode de kans om ons bestaansrecht te verkennen en in contact te komen met de krachten van onze ziel.

Tijdens deze zomerweek zullen we ons richten op de krachten van het hart, die ons proces van transformatie kunnen ondersteunen. Via dans en beweging, embodiment, energetische oefeningen en ceremonies gaan we dit oefenen. Een mooie manier om je zomer te starten.

Klik Hier – INSCHRIJVEN