Vervolgcursus Healing 1 – juni 2021

Deze cursus in enkel toegankelijk voor de mensen die Healing 1 (vorig jaar) bij Kurt hebben gevolgd.