Online Centering ceremonies op vrijdagavond met Kurt Pattyn

Thema : de krachten van het oosten

Omwille van Covid-19 en de maatregelen in verband met het aantal deelnemers, worden deze ceremonies voorlopig online georganiseerd. Zo kan iedereen toch deelnemen! Eventuele wijzigingen of versoepelingen zullen tijdig worden gecommuniceerd.

Ceremonies vinden hun oorsprong in de indiaanse cultuur waarbij lichaam, ziel, geest, moeder aarde en het universum niet los van elkaar gezien worden. Ceremonies hebben als doel de verbondenheid te herstellen of te bekrachtigen en worden reeds duizenden jaren beoefend door oudere natuurgebonden culturen. In de Centering ceremonies verenigt Kurt de wijsheid van oudere culturen met de kennis en de wijsheid van ons fysiek lichaam.

Op elke ceremoniële avond wordt er rond een specifiek thema gewerkt waarbij we lichaam en geest samenbrengen. Dit heeft als doelstelling telkens meer inzicht te verwerven in een specifiek thema en meer voeling te krijgen met de kracht en de magie van ons fysiek lichaam. Deze ceremonieën hebben zowel invloed op ons fysiek, als ons emotioneel, mentaal en spiritueel lichaam. Ze kunnen dienen als preventie, om herstel te bespoedigen, om te genieten, om contact te maken met spirit, om meer inzicht te verwerven, meer wijsheid op te doen, magie te brengen in ons leven, enz…

Deze avonden bieden een mooie en zachte manier om meer contact te maken met de spirituele dimensies in en buiten ons lichaam.

De sessies gebeuren zittend of liggend en zijn niet belastend voor mensen met fysieke beperkingen. Deze avonden staan open voor iedereen. Is dit je eerste kennismaking of ken je de ceremoniële avonden, iedereen is welkom.