Langdurige opleidingen voor individuele begeleiding

IMG_6061

relaxatie & ademhaling

 • 2-jarige professionele opleiding
 • start: september 2017
 • contacteer Nele Vandezande
Meer info
IMG_2591

centering® practitioner

 • 4-jarige professionele opleiding
 • start: september 2017
 • contacteer Kurt Pattyn of Nele Vandezande
Meer info
IMG_2594

centering® coach

 • 4-jarige professionele opleiding
 • start: september 2017
 • contacteer Kurt Pattyn of Nele Vandezande
Meer info

Langdurige opleidingen voor leidinggevende in functie van team, organisatie, bedrijf

gecorrigeerdIMG_2502

centering® facilitator

 • professionele opleiding
 • start: september 2017
 • contacteer Kurt Pattyn of Nele Vandezande
Meer info

Korte opleidingen of bijscholingen

centering

 • bijscholing voor centering professionals
 • elk schooljaar nieuw programma
 • contacteer Nele Vandezande of Kurt Pattyn
Meer info
IMG_1685

open floor movement practice

 • bijscholing voor bewegingsdocenten en psychologie professionals
 • contacteer Nele Vandezande
Meer info

massage & aromatologie

 • korte opleidingen
 • bijscholingen
 • contacteer Nele Vandezande
Meer info

Info – avonden

Inschrijvingen voor de info-momenten

Interesse om langs te komen op de info-momenten?

Indien je aanwezig wil zijn op de info-momenten klik hier. Geef de gekozen datum door, je eigen naam, met hoeveel mensen je komt en hun namen.
Inschrijvingen voor de info-momenten
Vraag een intakegesprek

Interesse in onze opleidingen?

Als je wil deelnemen aan onze langdurige opleidingen, nodigen we je graag uit voor een intakegesprek. Zo kunnen we aftoetsen of jouw nood en ons aanbod op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast worden alle praktische en administratieve details besproken en vastgelegd in een opleidingsovereenkomst.
Vraag een intakegesprek
Download PDF - klik hier

Download en print de Folder voor professionele opleidingen.

Klik hier voor de folder - Professionele opleidingen die starten september 2017.
Download PDF - klik hier

Souldance vzw organiseert in de eerste plaats professionele opleidingen voor mensen werkzaam in o.a. de hulpverlenende sector en de sociaal-maatschappelijke sector, maar ook voor het onderwijs, de bedrijfswereld ea.

De bedoeling is om mensen professioneel en competentiegericht op te leiden. Uniek aan deze opleidingen is de keuze voor een integratie van een professionele opleiding en een persoonlijk groeiproces. We vertrekken van de visie dat een mens een beter begeleider wordt door zelf de weg af te leggen naar verdieping, groei en verbondenheid. Daarom wordt aan studenten gevraagd om diverse workshops uit ons open aanbod en individuele coaching & therapie te volgen met de focus op zichzelf en het eigen groeiproces.

Bij het afstuderen kunnen de aangeleerde methodes, technieken en filosofie geïntegreerd worden in het bestaande beroep of kan een zelfstandige praktijk worden opgestart. Binnen Souldance worden ook jaarlijks bijscholingen georganiseerd voor de afgestudeerden en ook voor geïnteresseerden van buitenaf.