We hebben de groep opgesplitst, daardoor zijn er terug enkele plaatsen vrijgekomen.

Op jonge leeftijd ervaren we de vrijheid van emoties. Deze wordt gaandeweg ingeperkt en we leren specifieke manieren om die energieën niet meer te tonen en vast te zetten in ons lichaam. Door de jaren heen ontwikkelen we verschillende patronen om te overleven met name fysieke, mentale en emotionele. Hierdoor ontstaat er een waaier van complexe emoties en gedragingen die ons beperken in onze vrijheid. We zijn pas vrij als we onze patronen omtrent emoties kunnen herkennen en doorbreken. Emoties zijn energie in beweging en voeden ons lichaam. Ze kunnen een poort zijn naar onze innerlijke kracht en pure energie. Vrijheid bestaat erin om jezelf te kunnen zijn, die emoties van jezelf en de andere te kunnen toelaten zonder erdoor omver geblazen te worden, emotionele verantwoordelijkheid te kunnen nemen en vloeibaar te kunnen blijven. Op die manier leren we de kracht van emoties te ontdekken en de vrijheid in zijn totaliteit te kunnen ervaren in ons lichaam en ons leven.

As a child we experience freedom of emotions. Gradually, our emotions got restricted and we learned specific ways to hold those energies. We stopped expressing our emotions and stored them in our bodies. Through the years we developed several patterns to survive (physical, mental and emotional ones). A range of complex emotions and behavior arise and restrict our freedom. We can only set ourselves free, when we recognize and change our own patterns. Emotions are energies in motion and they feed our body. They can be a gateway to our inner power and pure energy. Freedom exist when you can be your authentic self, when you can stay present with your own feelings or those from others, been able to take emotional responsibility and staying fluid. So we can become more resilient, discover the power of emotions and experience the freedom in our body and our life.