Sherborne bewegingslessen voor ouder en kind met Kristel Geers

Deze sessies zijn volgens de bewegingsmethodiek van V. Sherborne opgebouwd en hebben naast hun motorische doel ook belangrijke sociaal – emotionele doelen zowel bij ouder als bij kind. Er is ruimte voor actief bewegen, afgewisseld met rust brengende activiteiten.
Spelender en bewegingsgewijs wordt de band tussen (groot)ouder en kind hechter, leert het kind zijn of haar eigen kracht kennen en hierop te vertrouwen, leert het kind op een gezonde manier te vertrouwen op anderen, …

Bedoeling is dus dat een ouder, grootouder, tante, … samen met het kindje gaat Sherbornen. Geen schrik, je hoeft helemaal niet lenig te zijn of moeilijke oefeningen te doen, het gaat immers niet over het product / de prestatie maar over het proces van het bewegen.
Binnen de groepjes heerst er steeds een gemoedelijke, plezante sfeer.

Sherborne voor ouder en kind is bewegen, beleven en genieten. Tijdens de sessies staan succes, zelfontplooiing en het onderlinge contact centraal.

Wat is Sherborne?

Sherborne is een bewegingsmethode waarbij ontwikkeling, ervaring, lichaamsbewustzijn en bewustwording gestimuleerd wordt. Via allerhande opdrachten en stimulansen ervaar je (nieuwe) bewegingsmogelijkheden, je tempo, je persoonlijke ruimte,  ervaar je jezelf op verschillende manieren in contact met anderen. Je wordt uitgedaagd om je eigen kracht in te zetten, om samen te werken, om te vertrouwen.
De bewegingssessies zijn een gelegenheid om zich terug te leren thuis voelen in het eigen lichaam en om terug aansluiting en erkenning te vinden bij andere personen, aldus Veronica Sherborne, grondlegster van de methodiek.
Sommige dingen leer je niet via gesproken of geschreven kennis, maar door ze te doen, te ondervinden, te ervaren en te voelen in de praktijk. (Prof. Dr. G. Loots, uit DAEMS, J., Missinne, T., BONTINCK, I., JAMINE, B.,GOETHALS, V., VAN RENTERGHEM, M., (2012) Sherborne Bewegingspedagogiek, ontwikkelingsstimulerend bewegen, Abimo uitgeverij.)

Tijdens Sherborne sessies wordt geen extra materiaal gebruikt. De ruimte, jezelf, de ander, de begeleider zijn de voornaamste ingrediënten.

Het aanbod

De bewegingslessen worden telkens gegeven aan ouder en kind. Er wordt gewerkt in koppel.
De ouder kan ook een grootouder, familielid, etc zijn.

Inschrijven is een must.(max. 7 koppels)
Je komt het best in losse kledij.

De bewegingslessen worden telkens gegeven aan ouder en kind. Er wordt gewerkt in koppel.
De ouder kan ook een grootouder, familielid, etc zijn.

Inschrijven is een must. (max. 7 koppels)
Je komt het best in losse kledij.

We plannen reeksen lessen en verdere kennismakingslessen.
Maar je kan steeds met een groepje lessen aanvragen.
Neem vrijblijvend contact op.

Bekijk het programma

 Er zijn momenteel geen Sherborne-reeksen gepland