De online les is zowel voor beginners als geoefende 5 ritmes® dansers. Ze bieden je de mogelijkheid om je lichaam de toestemming te geven om te bewegen naar vrijheid en ontspanning.

Dans en beweging zijn voor mij en voor velen onder jullie echt een manier om in contact te blijven met mezelf, ook in tijden van verandering en angst. Wat deze periode voor velen ook is. Deze methodiek is juist hiervoor ontwikkeld. Ik weet dat samen dansen en de connectie en de energie voelen een deel van de ervaring zijn , maar deze vorm van nabijheid is nu niet mogelijk.

Veranderingen zorgen ervoor dat we gefragmenteerd geraken, versnipperd voelen, onszelf verliezen, de grond onder onze voeten kwijt geraken en daarnaast dragen velen een grote verantwoordelijkheid t.o.v. kinderen, ouders etc … Al deze dingen samen  zorgen ervoor dat ons lichaam sluit en verkrampt.

Door ons lichaam bewust te bewegen, te ademen, voeten te voelen, rest van het lichaam te voelen, oefenen we om te gaan staan in de angst en de chaos. Als we bewegen kunnen we vloeibaar en open blijven en meer geaard functioneren doorheen deze periode.

Het is ook een tijd waar nabijheid heel belangrijk is, waar we gewoon het gevoel hebben om even samen te kunnen delen wat er leeft, want daar is er ook een plaats voor. We stappen even uit onze cocon, ook als we alleen thuis zitten.

Je bent welkom!!!

English

This online class is for beginners as well as experienced 5Rhythms® dancers. They offer you the opportunity to allow your body to move towards freedom and relaxation.

Dance and movement really are a way for me and for many of you to stay in touch with yourselves, even in times of change and fear. And that is what this period is for many of us. This methodology has been developed precisely for this purpose. I know that dancing together and feeling the connection and the energy are part of the experience, but this form of closeness is not possible now.

Changes cause us to become fragmented, feel fragmented, lose ourselves, lose the ground beneath our feet.  On top of that, many have a lot of responsibility towards children, parents etc … All these things together cause our bodies to close and cramp.

By consciously moving our body, breathing, feeling our feet, feeling the rest of our body, we practice to stand in the fear and chaos. When we move we can remain fluid and open and function more grounded throughout this period.

It is also a time where closeness is very important, where we just have the feeling of being able to share what is going on together for a while, because there is a place for that as well. We step out of our cocoon for a moment, even if you are sitting at home alone.

You’re welcome!

Registratie en alle info die je nodig hebt/ Registration and info see below.

Praktische gegevens/ Info :

Datum : vrijdagavond 15 mei/ friday evening 15 mei

Uur : 20u-22u (8-10PM) (inloggen vanaf 19u30)

Plaats/place : jouw huiskamer/your living room

Prijs/Price : 12 euro

Hoe inschrijven?/ How to subscribe?

We werken met ZOOM.US / We work with ZOOM.US

Schrijf je in via de inschrijvingsknop op deze pagina. Eens je ingeschreven en betaald hebt, krijg je via mail het zoomnummer en link om binnen te komen, hou deze info goed bij!!

Mail to nele@souldance.be fto subscribe. Once have I received your payment, I will mail you the link to zoom.

Hoe de online dansruimte binnenkomen? / How to enter the online dance space?

  1. Ga naar ZOOM.US en download de zoom op je computer./ Download Zoom on your computer.
  2. Zondag voor de les (vanaf 9u) klik je op de link die je in de mail toegestuurd kreeg : Please click this URL to join met de uniek adres.   / On Sunday  morning, at the start of the session (from 9 o’clock onwards) click on the link you’ve got with the registration  : please click this URL to join.                 

3. Indien dit allemaal chinees is, mail : nele@souldance.be en ik stuur je stapsgewijs uitgebreide info. Is dit nog een stap te ver , bel me van op  051/705570 / If you do not understand how to do all f this, please mail or call me. nele@souldance.be or 003251705570

Warme groeten,  warm regards

Nele