Rouwen wordt in deze bijscholing ruim benaderd. Er zijn immers veel gebeurtenissen in ons leven die een rouwproces triggeren. Hoe klein of hoe groot de uitlokkende gebeurtenis ook is, door het proces van loslaten gaan, verloopt bij kinderen geheel anders dan bij volwassenen. Kinderen voorbij de gebeurtenis de ruimte geven, hen leren verdriet te hanteren, maar ook concrete tips in communicatie, maken deel uit van deze bijscholing. Verder krijg je ook achtergronden aangereikt betreffende het beeld van rouwen bij kinderen: hoe rouwen kinderen? welke signalen sturen ze uit? welke noden zijn er, rekening houdend met valkuilen?

Voor wie: Deze bijscholing richt zich op ouders, leerkrachten, zorgleerkrachten, de kindercoach. De inhouden richten zich vooral op kleuters en lagereschoolkinderen. Voorzie schrijfgerei en makkelijke kledij waarin je vlot kunt bewegen.