Sherborne, een prachtpedagogie waarbij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander, het ontdekken van mogelijkheden in bewegen en dus ook in leven voorop staat.  Deze pedagogie kan toegepast worden tijdens alle levensfases. Tijdens deze bijscholing staan we stil bij hoe je de methode kunt toepassen bij kinderen. Je krijgt de achtergrond van de bewegingspedagogie aangereikt. Verder gaan we ook praktisch aan de slag met de vele domeinen en velden die Sherborne te bieden heeft. Je ontdekt en ondervindt aan den lijve de waarde van Sherborne.  Je leert hoe je praktisch aan de slag kunt gaan en dit zowel bij kinderen thuis, in de klas, bij kinderen die je coacht enz.

Voor wie: Deze bijscholing is een kennismaking met Sherborne, is praktisch gericht en richt zich tot ouders, zorgleerkrachten, ieder die met kinderen werkt. Deze bijscholing richt zich op kinderen, een echte leeftijd kan niet worden gespecificeerd aangezien de methode inzetbaar is bij elke leeftijd.

Voorzie schrijfgerei en makkelijke kledij waarin je vlot kunt bewegen.