Weekend workshop met Nele Vandezande in Moorsele

We leven in een snelle en individueel gerichte maatschappij, waardoor veel mensen het gevoel ervaren van eenzaamheid, alleen zijn en er alleen voor staan. De mens is een relationeel wezen die zich op 4 manieren moet voeden. In essentie hebben we een gezonde honger naar deze niveaus: relatie met jezelf, relatie met de andere, relatie met de groep en relatie met de bron. Deze laatste noemen we in open floor: “de honger voor spirit” en gaan we in dit weekend exploreren. Spirit beweegt niet alleen rondom ons, maar ook doorheen ons. Spirit is niet alleen verbonden met de mens maar is een essentiële kracht op aarde en in het universum. In ons huist er een diep verlangen om contact te maken met al wat is en een gevoel van diepe aanvaarding van het leven zoals het is. Dit verlangen is een aanvoelen van eenheid, verbinding met alles en iedereen. Dit is essentiële voeding voor onszelf en onze ziel. Om in contact te treden met spirit kunnen we onzelf verbinden met inspirerende, creatieve energieën in de natuur, op aarde en in het universum.

In deze workshop werken we o.a. rond het verlangen van vrijheid en de bevrijding van het idee dat we afgescheiden zijn, het bewustzijn van ons grotere zelf voorbij de fysiek wereld en te leren rusten in het grotere om onszelf op te laden en creatief te vullen. Als mens zijn we geneigd om, ondanks ons groot verlangen, weg te bewegen van wat we echt willen en ons eerder te bewegen naar gewoonte en iets wat ons tegenhoudt. In dit weekend exploreren we wat ons tegenhoudt om ons te verbinden met het grotere. Welke emoties, oordelen, overtuigingen, gedachten beperken ons en hoe kunnen we onszelf ertoe bewegen om in overvloed en eenheid te kunnen staan.

In centering taal werken we hier met de kracht van de aardecirkel en universele cirkel.

Deze workshop telt als keuzevak (elective) in de professionele opleiding : Open Floor movement.